Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Aan wie kan ik een volmacht toekennen?

Een volmacht kan worden toegekend aan een persoon of aan een onderneming:
  • Aan een persoon (partner, zoon of dochter, buur, ...): De enige voorwaarde is dat deze persoon een Belgische elektronische identiteitskaart heeft.
  • Aan een onderneming (consulent, boekhoudkantoor, douaneagentschap, ...): Door een volmacht te geven aan een onderneming kunnen alle geregistreerde werknemers van die onderneming voor u op het e-loket werken.
  • De onderneming moet zichzelf hiervoor bij het Departement Landbouw en Visserij laten registreren en moet een lijst bezorgen met werknemers die voor deze onderneming werken.