Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Waar vind ik het gebruikersreglement?

 
Huidige gebruikersreglement (pdf)

 

Als u voor de eerste keer aanmeldt en bij elke wijziging van dit reglement, stelt het e-loket de vraag om het gebruikersreglement te accepteren alvorens verder te gaan. Volgend pop-up venster verschijnt dan: