Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Vormingsmateriaal bij de e-loket toepassingen

Verzamelaanvraag 2019

Snel aan de slag handleiding Verzamelaanvraag 2019 (PDF)

Instructiefilmpjes Verzamelaanvraag 2019

De instructiefilmpjes zijn gepubliceerd op het YouTube-kanaal van het Departement Landbouw en Visserij en tonen:

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Alle info bij de VLIF-steunaanvraag