Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Vormingsmateriaal bij de e-loket toepassingen

E-loket algemeen

Agriflanders 13 januari 2017:

Presentatie (pdf)

Elektronische verzamelaanvraag (eVA)

Agribex 10 december 2015:

Presentatie Verzamelaanvraag 2016 en directe steun: nieuwe functionaliteiten (pdf)

Zie de presentatie op Youtube

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Agribex 10 december 2015:

Presentatie indienen van een VLIF steunaanvraag (pdf)

Zie de presentatie op Youtube