Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Vormingsmateriaal bij de e-loket toepassingen

Elektronische verzamelaanvraag (eVA)

Snel aan de slag handleiding Verzamelaanvraag 2018 (PDF)

Infosessie consulenten Verzamelaanvraag 2018 op 23/02/2018

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Agribex op 10/12/2015