Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Wie kan mijn gegevens inkijken?

 

Uzelf, eventuele personen die u een volmacht heeft gegeven en bevoegde ambtenaren van het Departement Landbouw en Visserij.