Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Voor wie is het e-loket

Wie kan het e-loket bezoeken?

  • Personen met een door de Belgische overheid uitgereikte geldige elektronische identiteitskaart (eID) en een eID-kaartlezer, die door de bevoegde instantie worden toegelaten tot het e-loket. Concreet zijn dit landbouwers, werknemers van landbouworganisaties, landbouwconsulenten, medewerkers van scholen, zorginstellingen, vormingscentra, enzovoort.
  • Nederlandse landbouwers kunnen het e-loket bezoeken door middel van een eHerkenning niveau 3.

Beslissingsboom aanmelden

Beslissingsboom buitenlandse klanten

Linken in de afbeelding:

Een eID op de ambassade aanvragen

Handleiding aanmelden voor Nederlandse klanten

Wie kan mijn gegevens inkijken?

Uzelf, eventuele personen die u een volmacht heeft gegeven en bevoegde ambtenaren van het Departement Landbouw en Visserij.