Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Schoolfruit, -groenten en -melk

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn de subsidiemaatregelen 'Tutti Frutti' en 'Melk op school' samengevoegd tot een nieuwe maatregel.