Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Wegklappen menu

Zie een demofilmpje op YouTube (3 min)

Het linker navigatiemenu is wegklapbaar. U kiest zelf om het menu al dan niet weg te klappen om meer scherminhoud te scheppen.

Verbergen van het menu: klik op het pijltje:

wegklappen menu

Openen van het menu: klik ergens in de verticale menubalk

openklappen menu

Verbergen van het menu: klik willekeurig op het scherm buiten het menu

Vastpinnen van het menu: klik op het pijltje: het menu blijft opnieuw zichtbaar:

vastpinnen menu

Op kleine schermen (kleiner dan een laptop) zal het menu standaard weggeklapt worden en kan deze niet vastgepind worden met het menu zichtbaar. Hier werd voor optimaal gebruik van scherminhoud gekozen .