Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welke aanvragen kan ik indienen via het e-loket?

Hieronder vindt u een oplijsting van alle aanvragen die via het e-loket ingediend kunnen worden.

U kunt volgende aanvragen via het e-loket indienen
 • de verzamelaanvraag
 • de aanvraag voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) inclusief PDPO III
 • de aanvraag voor de agromilieumaatregelen
 • aanvragen in kader van de betalingsrechten
 • de aanvraag voor deelname aan de zoogkoeienpremie
 • de aanvraag voor de premie voor de productie van vleeskalveren
 • de inschrijving boslandbouwsystemen (agroforestry)
 • voor vormingscentra: aanvragen voor subsidie voor naschoolse vorming
 • voor zorgboerderijen: de aanmelding, de overeenkomst, de registraties
 • voor schoolfruit: erkenningsaanvraag, de steunaanvraag voor schoolfruit en de aanvraag voor de instappers
 • de aanvragen voor invoer- en uitvoercertificaten (AGRIM/AGREX) en voor rechten tot invoer
 • ...

Afhankelijk van de aanvraag, is het al dan niet mogelijk om de aanvraag via het e-loket te wijzigen nadat ze is ingediend.

Voor een aanvraag die wordt ingediend via het e-loket geldt dezelfde uiterste indieningsdatum als voor de aanvraag die op papier wordt ingediend. Als de uiterste indieningsdatum van een aanvraag verstreken is en er staat toch nog een aanvraag in behandeling (nog niet ingediend), dan wordt deze aanvraag ontoegankelijk gemaakt of wordt het indienen ervan onmogelijk gemaakt door een blokkerende opmerking.

U kan steeds uw ingediende aanvragen consulteren in het overzicht van uw ingediende aanvragen.