Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Wat kan ik op het e-loket?

U kan steeds uw eigen gegevens zien op het e-loket en uw contactgegevens aanpassen als u geregistreerd bent met uw rijksregisternummer bij het Departement Landbouw en Visserij (Dept. LV).

Bent u bijkomend nog een verantwoordelijke, lokale beheerder, werknemer of volmachthouder van een onderneming, vestigingseenheid of school bij het Departement, dan krijgt u bijkomende rechten in naam van deze klant. Hieronder vindt u een overzicht van de rechten van een verantwoordelijke, lokale beheerder, werknemer en volmachthouder op het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij.

Functie Omschrijving van de functie Rechten op het e-loket
Verantwoordelijke Persoon die officieel is aangesteld om de onderneming, vestigingseenheid of school te vertegenwoordigen ten aanzien van derden. - Raadplegen gegevens van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Beheren alle aanvragen bij het Dept. LV;
- Werknemers en lokale beheerders van de onderneming, vestigingseenheid of school toevoegen of schrappen;
- Aanpassen contactgegevens van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Geven van volmachten aan derden in naam van de onderneming, vestigingseenheid of school om gegevens te raadplegen of te beheren;
- Stopzetten van gegeven volmachten in naam van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Beheren eigen contactgegevens.
Lokale beheerder Persoon die tewerkgesteld is bij de onderneming, vestigingseenheid of school en die door de verantwoordelijke van de onderneming, vestigingseenheid of school werd aangeduid om werknemers toe te voegen of te schrappen in zijn naam. - Raadplegen gegevens van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Beheren aanvragen bij het Dept. LV;
- Werknemers van de onderneming, vestigingseenheid of school toevoegen of schrappen;
- Stopzetten van gegeven volmachten in naam van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Beheer eigen contactgegevens.
Werknemer Persoon die tewerkgesteld is bij de onderneming, vestigingseenheid of school. - Raadplegen gegevens van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Beheren aanvragen bij het Dept. LV;
- Stopzetten van gegeven volmachten in naam van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Beheren eigen contactgegevens.
Volmachthouder Persoon die niet tewerkgesteld is bij de onderneming, vestigingseenheid of school maar wel van deze onderneming, vestigingseenheid of school een volmacht heeft verkregen om gegevens te raadplegen en/of te beheren in naam van de onderneming, vestigingseenheid of school. Bij volmacht om te beheren:
- Raadplegen gegevens van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Beheren van alle aanvragen bij het Dept. LV van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Stopzetten volmacht verkregen van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Beheren eigen contactgegevens;
Bij volmacht om te raadplegen:
- Raadplegen gegevens van de onderneming, vestigingseenheid of school;
- Stopzetten volmacht verkregen van de onderneming, vestigingseenheid of school.
- Beheren eigen contactgegevens;

Uitgebreide informatie over volmachten vindt u hier.

 

 

Welke aanvragen kan ik indienen via het e-loket?

Een overzicht van de tegels

Wegklappen menu