Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Een overzicht van de tegels

Tegels Onderliggende tegels of schermen Mogelijke acties (afhankelijk van uw rol)
     
Voor elke gebruiker zichtbaar:  
Mijn volmachten   Volmachten raadplegen en aanpassen
Een nieuwe volmachthouder toekennen
Mijn bedrijfsgegevens / Bedrijfsgegevens Overzicht agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten Een nieuwe inschrijving starten
consulteren
Gegevens van de landbouwer Contactgegevens aanpassen
Gegevens van de onderwijsinstelling (enkel voor een medewerker van een school) Contactgegevens en rekeningnummer van de school aanpassen
Contactgegevens en werknemers (enkel voor de verantwoordelijke of lokale beheerder van een bedrijf) Wijzigen van de contactgegevens van het bedrijf
werknemers toevoegen of schrappen
Overzicht van de exploitaties consulteren
Gegevens van melkquotum, leveringen en rechtstreekse verkoop  
Overzicht controlerapporten van de voorbije jaren consulteren
Overzicht dossiers kalveren consulteren
Overzicht dossiers zoogkoeien consulteren
Mijn betalingen zie onder tegel Mijn betalingen
Mijn betalingen Overzicht afrekeningen landbouwbedrijf van de voorbije jaren consulteren
Overzicht sanctievoorwaarden randvoorwaarden van de voorbije jaren consulteren
Overzicht verwittiggingsbrieven 15% sanctie randvoorwaarden van de voorbije jaren consulteren
Overzicht per jaar voor belastingaangifte  
Overzicht betalingen van een bepaalde periode  
     
Aanvragen tegels zijn al dan niet zichtbaar afhankelijk van uw rol en de periode in het jaar:
Agromilieumaatregelen   Een nieuwe inschrijving starten
consulteren
Bemonsteringsaanvragen pootaardappelen    
Betalingsrechten Consultatie referentiegegevens
Indienen bezwaar
 
Overzicht dossiers consulteren
Certificaten in- en uitvoer (Agrim-Agrex) Aanvragen certificaat / rechten tot invoer Overzicht certificaataanvragen
Overzicht aanvragen rechten tot invoer
Nieuwe certificaataanvraag aanmaken
Nieuwe aanvraag voor rechten tot invoer aanmaken
Certificaatafrekeningen consulteren van de certificaataanvragen
Contingent bewijzen Nieuw bewijs aanmaken
Overzicht bewijzen - algemeen
Overzicht bewijzen per contingent
Consulteren van de minimum en maximum aan te vragen hoeveelheid
Inschrijving boslandbouwsystemen (agroforestry)   Een aanvraag indienen
Naschoolse vorming (NAVO3)    
Schoolfruit-groenten en -melk: erkenningsaanvraag Opgesplitst per school waar je recht toe hebt Indienen erkenningsaanvraag
Schoolfruit-groenten en -melk: steunaanvraag Opgesplitst per school waar je recht toe hebt Indienen steunaanvraag
Vermeerdering teeltmateriaal ZAAIZAAD    
Verzamelaanvraag   Een aanvraag raadplegen
Een wijziging starten
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Nieuwe aanvraag investeringssteun
Nieuwe aanvraag overnamesteun
Nieuwe aanvraag niet-productieve investeringssteun
 
Vleeskalveren Premie voor de productie van vleeskalveren
Overzicht dossiers
Een aanvraag indienen
Consulteren
Waarborgrekeningen Waarborgrekeningen
Waarborgen
Boekingen
Waarborgrekeningen consulteren
Waarborgen consulteren
Boekingen op een welbepaalde rekening consulteren
Zoogkoeien Indienen deelnameverklaring Zoogkoeien   
Indienen nieuwe overdracht premierechten Zoogkoeien  
Indienen aanvraag premierechten Zoogkoeien uit reserve  
Overzicht dossiers consulteren
Zorgboerderijen Aanwezigheden  
Overeenkomsten  
Aanmeldingen  
Afrekeningen