Overnames en volmachten i.h.k.v. de verzamelaanvraag vóór 13 april 2019 regelen

Bedrijfsovernames en volmachten moeten tijdig gemeld worden. De uiterste datum om een overname te melden is 12 april 2019. Meldingen van bedrijfsovernames na deze datum zullen tot gevolg hebben dat de verzamelaanvraag niet tijdig ingediend kan worden.

Hou er bovendien rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus ook tijdig geregeld worden (bij voorkeur ook vóór 13 april 2019) zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indiendatum van de verzamelaanvraag nadert.

Er moet een volmacht gegeven worden aan een persoon of organisatie om de aanvraag elektronisch door iemand anders te laten indienen. Meer informatie over volmachten


Terug naar de e-loket startpagina.