Grafische overlappingen in uw Verzamelaanvraag? Lees aandachtig dit bericht.

Het gebruik van een perceel in uw Verzamelaanvraag moet correct worden aangegeven. In een aantal gevallen stellen we vast dat een perceel meermaals door verschillende landbouwers als in gebruik wordt aangegeven. Voor dit perceel zal u in uw Verzamelaanvraag ook een grafische overlapping terugvinden.

Deze overlappingen dienen uiteraard opgelost te worden.

Vanaf 28 juni start het Departement Landbouw & Visserij met het verzenden van antwoordformulieren voor deze grafische overlappingen.

Bent u landbouwer?

U wordt via e-mail of brief op de hoogte gesteld van de grafische overlappingen uit uw Verzamelaanvraag. Samen met een antwoordformulier en een fotoplan wordt dit voor elk perceel aan u bezorgd. Deze berichten kan u ook onder "mijn berichten" in uw Verzamelaanvraag consulteren.

De overlappingen kunnen enkel via dit antwoordformulier opgelost worden. Deze percelen zijn immers in uw Verzamelaanvraag niet meer wijzigbaar.

De meest voor de handliggende manier om een overlapping op te lossen is dat u samen met de andere landbouwer het correcte gebruik van het perceel aanduidt op het antwoordformulier en ondertekend aan de buitendienst bezorgt.

Bent u volmachthouder?

Als volmachthouder krijgt u voor elke landbouwer waarvoor een rapport werd verzonden informatief een e-mail toegestuurd. Deze e-mail bevat geen bijkomende bijlages. U kan alle gegevens terugvinden onder de "mijn berichten " van de landbouwer waarvoor u een volmachthouder bent. Online kan u via de zoekfunctie op de overzichtlijst de openstaande grafische overlappingen terugvinden.          .


Terug naar de e-loket startpagina.