Hebt u een vraag? Neem contact op met de infolijn

Hebt u een probleem? icoon rescue assistStart een meekijksessie na contact met de infolijn

Hoe kan ik een volmacht toekennen of stopzetten?

Op het e-loket bestaan twee types volmachten (zie Welke soorten volmachten bestaan er op het e-loket?). Deze twee types volmachten kan u online beheren. Enkel de volmachtgever kan volmachten toekennen. Het stopzetten van volmachten kan zowel door de volmachtgever als door de volmachthouder.

Via de rubriek 'Gegeven volmachten' vindt u een overzicht van uw gegeven volmachten. Via de rubriek 'Verkregen volmachten' vindt u een overzicht van uw verkregen volmachten (zie Waar vind ik een overzicht van mijn volmachten?).

Door de volmachten aan- of uit te vinken kunt u extra volmachten toekennen of volmachten stopzetten.
Klik op het bewaren icoon bewaren icoonom de wijzigingen op te slaan. De aangebrachte wijzigingen in het overzicht van de volmachten zijn onmiddellijk van toepassing.

De volmachtgever kan ook volmachten toekennen aan een nieuwe volmachthouder die nog niet gekend is in het overzicht van gegeven volmachten. Klik bij 'Gegeven volmachten' op het plus icoon Symbool plusje voor toevoegen. Vervolgens kunt u de volmachtgever, de volmachthouder en de types volmachten aanvullen.

  • Onder volmachtgever vindt u een lijst van alle klanten waartoe u behoort en waarvoor u volmachten kunt geven.
  • Onder volmachthouder selecteert u eerst het type (volmacht aan een persoon of aan een onderneming) en vervolgens vult u naargelang het type het rijksregisternummer van de volmachthouder in of selecteert u de onderneming uit de lijst.
  • Onder volmachten vinkt u aan welke volmachten u wenst toe te kennen aan de nieuwe volmachthouder.
  • Van zodra op 'Bevestig' wordt geklikt en na positieve bevestiging van de vraag die volgt, worden de volmachten aan de nieuwe volmachthouder onmiddellijk toegekend. De toegekende volmachten zijn ook onmiddellijk te raadplegen in het overzicht van de gegeven volmachten.
    Als u de melding krijgt dat de persoon nog niet gekend is bij het Departement Landbouw en Visserij of u vindt de onderneming niet terug in de lijst, dan kunnen de volmachten niet worden toegekend via het e-loket, maar moet dit gebeuren via het Formulier Toekenning van een volmacht (pdf). Een onderneming die niet gekend is in de lijst moet zich bovendien eerst laten registreren: zie hiervoor Hoe kan ik mijn als onderneming als volmachthouder registreren?.

Zowel bij het toekennen van volmachten aan een nieuwe volmachthouder als bij het aanpassen van volmachten in het overzicht, worden de betrokken personen via mail verwittigd indien hun e-mailadres gekend is bij het Departement Landbouw en Visserij of werd ingevuld bij het indienen van de aanvraag.

U kunt bij voorkeur online volmachten toekennen of stopzetten.
Naast het online toekennen en stopzetten van volmachten via het e-loket kunnen volmachten ook worden toegekend of stopgezet door middel van formulieren:
Formulier Toekenning van een volmacht (pdf)
Formulier Stopzetten van volmachten (pdf)