Hebt u een vraag? Neem contact op met de infolijn

Hebt u een probleem? icoon rescue assistStart een meekijksessie na contact met de infolijn

Wat is een volmacht?

Door middel van een volmacht kan de volmachtgever een persoon of onderneming (volmachthouder) toegang geven tot het e-loket in zijn naam. De volmachthouder kan dan de gegevens van de volmachtgever inkijken of kan zelfs, indien de volmachtgever daar toestemming voor geeft, elektronische aanvragen indienen in naam van de volmachtgever. Zelf blijft de volmachtgever te allen tijde ook al deze rechten behouden. Een volmacht blijft geldig tot wanneer de volmachtgever of de volmachthouder ze stopzet.