Hebt u een vraag? Neem contact op met de infolijn

Hebt u een probleem? icoon rescue assistStart een meekijksessie na contact met de infolijn

Volmachten

Op deze pagina:

Wat is een volmacht?

Door middel van een volmacht kan de volmachtgever een persoon of onderneming (volmachthouder) toegang geven tot het e-loket in zijn naam. De volmachthouder kan dan de gegevens van de volmachtgever inkijken of kan zelfs, indien de volmachtgever daar toestemming voor geeft, elektronische aanvragen indienen in naam van de volmachtgever. Zelf blijft de volmachtgever te allen tijde ook al deze rechten behouden. Een volmacht blijft geldig tot wanneer de volmachtgever of de volmachthouder ze stopzet.

Welke soorten volmachten bestaan er op het e-loket?

Er bestaan twee types van volmachten:

Raadplegen-volmacht

Met deze volmacht krijgt de volmachthouder inzagerecht in alle historische en huidige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiƫle gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij. De volmachthouder kan geen aanvragen indienen. De volmacht wordt eveneens verleend voor inzage in eventuele nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de toekomst bij het Departement Landbouw en Visserij. Kortom: De volmachthouder ziet wat de volmachtgever ziet.

Beheren-volmacht

Met deze volmacht kan de volmachthouder alle huidige en toekomstige aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij indienen of wijzigen. Hij krijgt ook automatisch inzagerecht in uw historische en huidige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiƫle gegevens). Deze volmacht omvat alle mogelijke aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij. De volmacht wordt dus eveneens verleend voor eventuele nieuwe aanvragen en de inzage in nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de toekomst bij het Departement Landbouw en Visserij. Kortom: De volmachthouder kan hetzelfde zien en doen als de volmachtgever.

Waar vind ik een overzicht van mijn volmachten?

Via de tegel 'Mijn volmachten en rechten' kunt u uw volmachten raadplegen.

Tegel Mijn volmachten en rechten

De volmachten worden gegroepeerd in gegeven volmachten, verkregen volmachten en overige rechten:

  • Gegeven volmachten zijn volmachten die u gegeven heeft aan een persoon of onderneming. U kunt gegeven volmachten aanpassen door de volmachten aan of uit te vinken.
  • Verkregen volmachten zijn volmachten die u gekregen heeft. U kunt verkregen volmachten stopzetten door de volmachten uit te vinken.
  • Overige rechten zijn rechten die u gegeven of verkregen heeft wanneer er bepaalde relaties geregistreerd zijn (b.v. partnerrelatie bij landbouwers).

U kunt uw volmachten exporteren naar Excel door op de volgende knop te klikken: Symbool XLS voor exporterenVervolgens kan u de Excel- file bewaren op uw computer en afdrukken.

Aan wie kan ik een volmacht toekennen?

Een volmacht kan worden toegekend aan een persoon of aan een onderneming:

  • Aan een persoon (partner, zoon of dochter, buur, ...): De enige voorwaarde is dat deze persoon een Belgische elektronische identiteitskaart heeft.
  • Aan een onderneming (consulent, boekhoudkantoor, douaneagentschap, ...): Door een volmacht te geven aan een onderneming kunnen alle geregistreerde werknemers van die onderneming voor u op het e-loket werken.
  • De onderneming moet zichzelf hiervoor bij het Departement Landbouw en Visserij laten registreren en moet een lijst bezorgen met werknemers die voor deze onderneming werken.

Hoe kan ik mijn onderneming als volmachthouder registreren?

Als uw onderneming wil optreden als volmachthouder, waarbij meerdere werknemers toegang willen hebben tot het e-loket in naam van de volmachtgevers waarvoor uw onderneming een volmacht heeft, moet uw onderneming bij het Departement Landbouw en Visserij geregistreerd worden als volmachthouder.

Vul hiertoe het Formulier Registratie van een onderneming als volmachthouder (pdf) in.