Hebt u een vraag? Neem contact op met de infolijn

Hebt u een probleem? icoon rescue assistStart een meekijksessie na contact met de infolijn

Hoe wijzig ik de contactgegevens en werknemers van mijn onderneming, vestigingseenheid of school?

Na het selecteren van uw eigen onderneming, vestigingseenheid of school in de 'Voor wie',

Voor wie?

verschijnt de tegel 'Mijn bedrijfsgegevens' of de tegel 'Gegevens van de onderwijsinstelling':

Mijn bedrijfsgegevens of  Gegevens van de onderwijsinstelling

Kies dan voor de tegel 'Contactgegevens en werknemers'.

Contractgegevens en werknemers

Hier vindt u bovenaan de klantgegevens terug zoals gekend bij het Departement Landbouw en Visserij. De naam en adresgegevens zijn deze zoals gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor scholen zoals gekend bij het Departement Onderwijs. U vindt hier ook het ondernemings-, vestigingseenheids- of onderwijsinstellingsnummer en eveneens de contactgegevens.

Onderaan staan alle personen opgesomd die uw onderneming, vestigingseenheid of school vertegenwoordigen samen met hun functie.
Verantwoordelijken kunnen zowel de contactgegevens, werknemers als lokale beheerders wijzigen via het e-loket.
Lokale beheerders kunnen contactgegevens en werknemers wijzigen via het e-loket.

De lijst met verantwoordelijken, lokale beheerders en werknemers en hun contactgegevens kan worden geŽxporteerd naar Excel via het menu links bovenaan.

Lijst werknemers exporteren naar excel

Meer informatie over het bij voorkeur online wijzigen van deze gegevens vindt u terug in de handleiding 'Beheren van contactgegevens en werknemers' (pdf).

Het aanpassen van verantwoordelijken kan niet via het e-loket maar via het formulier 'Actualiseren van personen' (pdf). Via dit formulier kunnen ook wijzigingen aan lokale beheerders of werknemers doorgegeven worden.

Een overzicht van de rechten van een verantwoordelijke, lokale beheerder, werknemer en volmachthouder op het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij kan u lezen op de helppagina Wat kan ik op het e-loket?.